Elektoměrové a plynoměrové skříně v písk. pilíři

6

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

  • elektroměrové rozvaděče do pilíře z umělého pískovce (RE)
  • plynoměrové skříně včetně rámu na uchycení plynoměru do pilíře z umělého pískovce (HUP)
  • lze kombinovat RE + HUP v jednom pilíři
  • RE + HUP lze zvolit oceloplechové nebo nerezové (pro venkovní prostředí výrobce doporučuje nerezové) opatřené práškovou vypalovací barvou

1 2 3 4
5